Slide

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

Afvalwater reductie systeem

Heeft u in het productie proces een afvalwater stroom, op basis van natuurlijke processen, dan kunnen wij u wellicht helpen deze afvalstroom te reduceren.

Met een gepatenteerde techniek zijn wij in staat veel afvalwaterstromen in te dikken waarmee >50% schoon water hergebruikt kan worden. De overige reststroom kunnen wij afvoeren en verwerken. Dit systeem is sterk afhankelijk van het toegepaste voorafgaande productieproces. Daarom is dit een systeem dat telkens na een test- en lab analyse klantspecifiek wordt ontwikkeld.

Neem contact met ons op voor meer informatie.