100% spuiwater reductie!

100% spuiwater reductie!!

CleanAllAir BV heeft een gepatenteerde techniek ontwikkeld waarmee wij in staat zijn het spuiwater 100% te reduceren. In samenwerking met een aantal partners is hiermee het gehele spuiwater probleem opgelost. De markt implementatie is inmiddels begonnen en de eerste systemen zijn werkende. Door een sluitende keten te creëren krijgen de gebruikers de analyse rapporten waarmee richting Overheid duidelijke en transparant kan worden aangetoond dat het spuiwater legaal en volledig is afgevoerd en verwerkt. De stikstof balans is aantoonbaar in evenwicht!

Binnenkort zal de oplossing verder in de markt worden geïntroduceerd zowel in Nederland, België en Duitsland.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.