Slide

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

Opschoning van spuiwater

Spuiwater wordt gebruikt in zowel chemische luchtwassers als biologische luchtwassers. Het op biologische wijze reinigen (en hierdoor verminderen) van spuiwater is een hot topic. CleanAllAir speelt hierop in door middel van zeer vernieuwende (gepatenteerde) technieken.

Spuiwater samenstelling

De samenstelling van spuiwater verschilt per type luchtwasser. Biologische combi luchtwassers produceren relatief veel spuiwater (10x meer dan chemische wassers) met lage gehalten stoffen die voornamelijk bestaan uit stikstof (nitraat, (giftig!)nitriet en ammonium), en stofdeeltjes.
De samenstelling van spuiwater uit chemische luchtwassers bestaat vooral uit ammoniumsulfaat, nitraat en zwavelsulfaat. De hoeveelheid spuiwater uit een chemische luchtwasser is relatief laag, maar de concentratie aan stikstof hoog.

Spuiwater als meststof

Spuiwater, met name van chemische luchtwassers, is al lang niet alleen maar een restproduct en wordt steeds vaker ingezet als stikstofmeststof. De voordelen van spuiwater als meststof zijn talrijk: het is voldoende aanwezig, het beperkt de CO-2 afdruk en spuiwater heeft dezelfde werking als de ouderwetse kunstmest. Toch zitten er ook addertjes onder het gras. Het uitrijden van spuiwater kan nadelige effecten hebben op het milieu en er moet worden voldaan aan de meststoffenwet. Hierdoor kan spuiwater lang niet altijd als meststof gebruikt worden. Dit laatste is met name het geval bij spuiwater uit biologische combi luchtwassers.

De meest robuuste luchtwassystemen

Zoals men vroeger zei:

“Mag niets kosten en nooit kapot gaan”

Onze systemen draaien na 20 jaar nog!

Topkwaliteit Service & Expertise

  • Eigen storingsdienst
  • krachtig & persoonlijk
  • Letterlijk de beste in de markt
Spuiwater verminderen en opschonen

Als spuiwater niet mag worden uitgereden is afvoeren via een erkende inzamelaar vaak de enige optie. Het blijft dus belangrijk om vernieuwende methodes te ontwikkelen en gebruiken om spuiwater te verminderen en op te schonen waardoor het hergebruikt kan worden. Bij CleanAllAir passen we de volgende methodes toe:

1. Spuiwater opschonen door omgekeerde osmose (RO-units)

CleanAllAir maakt gebruik van gepatenteerde RO-units voor luchtwassers. Door op een effectieve manier omgekeerde osmose toe te passen wordt het stikstofhoudende spuiwater opgesplitst in schoon water en een concentraat met stikstofverbindingen. Het schone water kan vervolgens hergebruikt worden in de luchtwasser en het concentraat wordt afgevoerd.
Omgekeerde osmose is een ideale methode om waterverbruik aanzienlijk te verminderen. Dit is vooral interessant voor biologische combi luchtwassers die grote hoeveelheden spuiwater produceren. Ons RO-systeem voorziet op een zeer efficiënte manier in deze besparing zonder dat je er zelf omkijken naar hebt. Wij verzorgen de complete installatie inclusief service en onderhoud voor je.

2. Stikstof oplossen

Het behoeft geen verdere uitleg dat de reactieve stikstof veel aandacht heeft binnen Nederland en Europa. Alle reactieve stikstof die aantoonbaar verwijderd kan worden heeft een direct effect op allerlei sectoren in Nederland. Bio-Particles-International BV heeft een baanbrekende nieuwe methode ontwikkeld om hoge concentraties stikstof uit spuiwater van (biologische) luchtwassers tot 99% om te zetten in het onschadelijke N2. In het unieke en innovatieve reinigingsproces wordt onder andere gebruik gemaakt van de eigen ontwikkelde technologie ‘MicRin’ (Microbial Removal of Inorganic Nitrogen). Hiermee kan het spuiwater volledig worden ontdaan van stikstof. En kan het overgebleven water weer verantwoord en stikstofvrij in het milieu worden teruggebracht. Via een samenwerking met Bio-Particles-International kan CleanAllAir u begeleiden om deze techniek bij u te implementeren.

De stikstofbalans: reductie eenvoudig aantonen

CleanAllAir biedt de mogelijkheid om een nageschakelde techniek te installeren om zodoende niet alleen het spuiwater te reduceren maar ook een sluitende stikstofbalans te krijgen. Op deze manier kun je eenvoudig aantonen hoeveel stikstof je hebt afgevangen met de luchtwasser en waar deze naartoe is afgezet. Zo overleg je met gemak een sluitende en transparante stikstofbalans richting overheid.