Slide

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

CleanAllAir luchtwassers
voor geur & luchtzuivering

Stofwassers

Ontstoffing van luchtstromen:

Er zijn vele situaties waarbij stof vrijkomt en middels de uitgaande luchtstroom wordt afgevoerd. Veelal worden er droge stof afvang / reductie systemen toegepast, welke ook goed werken.
Echter, er zal ergens een moment komen waarbij de droge stof vrijkomt en toch weer problemen kan veroorzaken. Op dat moment is de stof-luchtwasser van CAA een oplossing.

Daarnaast zijn er veel situaties waarbij stof vrijkomt in een vochtige omgeving of waarbij de stof zelf relatief vochtig of zelfs nat is. In deze gevallen zijn droge stof afvang systemen niet ideaal. Juist in deze situaties is de stof-luchtwasser van CleanAllAir de juiste oplossing. Van kleine luchtstromen (250m3/hr) tot grote luchtstromen (>500.000 m3/hr) kunnen wij met onze systemen de oplossing aanbieden om de uitgaande luchtstroom te ontdoen van stof.

Het komt regelmatig voor dat de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de omgevingswet, vraagt om de ontstoffing van een uitgaande luchtstroom bij een luchtwasser. CleanAllAir past twee varianten toe die het best passen bij een luchtwasser. Beide ontstoffingsinstallaties vangen stof af door middel van water.

De meest robuuste luchtwassystemen

Zoals men vroeger zei:

“Mag niets kosten en nooit kapot gaan”

Onze systemen draaien na 20 jaar nog!

Topkwaliteit Service & Expertise

  • Eigen storingsdienst
  • krachtig & persoonlijk
  • Letterlijk de beste in de markt
Venturi ontstoffingsinstallatie

Een Venturi stofwasser maakt gebruik van de kinetische energie van een luchtstroom om door botsingen stof te verwijderen. De met stof vervuilde luchtstroom wordt versneld door een vernauwingsectie gevoerd waardoor de luchtsnelheid toeneemt naar 45 tot 120 meter per seconde. Water wordt voor de versnelling geïnjecteerd en vernevelt door de hoge luchtsnelheid. Stofdeeltjes botsen met en worden ingekapseld door miljoenen kleine waterdruppeltjes. Om ophoping van stof aan de ingang van de Venturi te voorkomen is een scherpe overgang tussen de droge en natte zone aangebracht.

In de sectie achter de vernauwing wordt de statische druk verlaagd door afname van de luchtsnelheid. De met water verzadigde luchtstroom verandert van richting in een bocht waar water doorheen stroomt, waarna de lucht in een cycloon komt. In deze cycloon worden de druppels uit de lucht “geslingerd”. Schone, druppelvrije lucht verlaat via de druppelvanger de ontstoffingsinstallatie.

Ontstoffing middels het CAA-lamellensysteem

Een goedkoper alternatief is ontstoffing door speciaal geplaatste kunststof lamellen strippen. De lucht met stofdeeltjes botst tegen deze lamellen die van twee zijden wordt besproeid met specifieke sproeiers. Het sproeisysteem is opgebouwd uit verschillende type sproeiers om zoveel mogelijk stofdeeltjes te kunnen vangen en wordt klant specifiek afgestemd. Op deze manier worden stofdeeltjes gevangen en direct in een waterstroom afgevoerd. De vochtige lucht verlaat door een druppelvanger de stofwasser.

Als direct achter de stofwasser een luchtwasser is geschakeld heeft de vochtige lucht geen nadelige werking op de volgende fase. Deze kan eenvoudig ingebouwd worden. Meestal wordt dit bij het ontwerp al meegenomen wanneer er sprake is van veel (fijn)stof in de inkomende luchtstroom.

Stof-luchtwasser van CleanAllAir in de praktijk

Inmiddels zijn er diverse stof-luchtwassers met succes in zowel binnen- als buitenland geïnstalleerd. Deze draaien inmiddels enkele jaren met succes. De effectiviteit is ruimschoots aangetoond in de praktijk. Dit typ stof-luchtwassers zijn in principe voor alle industrieën geschikt.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de oplossing is voor uw specifieke situatie.